دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی و تخصصی پنجمین آزمون فراگیر دستگاه اجرایی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر96,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر 95,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر1395

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی و تخصصی پنجمین آزمون فراگیر دستگاه اجرایی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر96,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر 95,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر1395

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر,سوالات سومین آزمون فراگیر استخدامی در نیمه اول سال 95 ,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور برای جذب مجموعاً 19251 نفر در 12 دستگاه اجرایی و 68 دانشگاه از مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی,دانلود رایگان نمونه سوالات مربوط به رشته‌ها و شغل محل استخدام هریک از دستگاههای اجرایی و همچنین دانشگاههای علوم پزشکی,اطلاعیه دانلود رایگان نمونه سوالاتسومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,جزئیات ثبت‌نام سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 1395 , آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (زمان سومین آزمون), جزئیات ثبت‌نام سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵,”نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر ۹۵″,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر ۱۳۹۵″,دانلود نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵″,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵″,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,”نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۵″,نمونه سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵″,نمونه سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۵″, سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۹۵ ,”نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ,

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی
95
دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی95

دانلود رایگان سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی95

سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 95

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی95

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی95

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی95

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی95
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 95 + اصل دفترچه

سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی95

"نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

نمونه سوالات استخدامی

با پاسخنامه

سوال با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آئین دادرسی کیفری ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

دانلود رایگان سوالات استخدامی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان +پاسخنامه

دانلود رایگان سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ روابط عمومی

با جواب

95

سوالات دروس تخصصی سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی 95

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مکانیک

دانلود نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر + pdf

دانلود فوری بسته نمونه سوالات تخصصی دستگاههای اجرایی کشور 95

نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 95 + پاسخ

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی اپراتور خوشه 2461

نمونه سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 95"

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرائی کشور ویژه آزمون 95

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی سومین آزمون فراگیر دستگاه اجرایی

دستگاههای اجرایی

نمونه سوالات استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلح

دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی 95

سوالات استخدامی سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی استراتژیک

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی 58

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بیماریهای دامی

 اندیشه اسلامی
2 - آیین زندگی
3  شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه
4  علوم و تفسیر قرآن
5  احکام و تفسیر
معارف اسلامی
2507
دبیر عربی
1  قواعد صرف و نحو )کاربردی(
2  ترجمه، تعریب، درک مطلب
3  علوم بلاغی )معانی، بیان، بدیع، عروض(
4 تاریخ ادبیات و نقد ادبی
عربی
2508
دبیر زبان وادبیات فارسی
1  نظم و نثر فارسی
2 کلیات مسائل ادبی )تاریخ ادبیات  فنون ادبی  عروض و قافیه
سبکشناسی(
3  زبان فارسی )املا  نگارش و ویرایش  دستور زبان(
زبان و ادبیات فارسی
2509
دبیر علوم زیستی وبهداشتی )زیست
شناسی(
1  زیست سلولی و مولکولی
2  بیوشیمی
3  ژنتیک
4  فیزیولوژی جانوری و گیاهی
5  میکروبیولوژی
زیست شناسی
2510
دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی و جغرافیا
1  علوم اجتماعی
2  مبانی جغرافیای شهری  مبانی جغرافیای روستایی
3  تاریخ ایران و اسلام
4  مبانی جامعهشناسی
تاریخ و مطالعات اجتماعی
و جغرافیا
2511
دبیر فیزیک
1 مجموعه فیزیک )شامل مباحث مکانیک  الکتریسیته  مغناطیس  فشار
هیدرواستاتیک  حرکت نوسانی و امواج  نور  حرارت و ترمودینامیک  فیزیک جدید(
فیزیک
2512
دبیر علوم تجربی
1 شیمی آلی 1 ، 2 و 3 و طیفسنجی
2 شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی
3 مجموعه فیزیک )شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیسی، حرکت
نوسانی، امواج نور و حرارت(
4  زیست سلولی و مولکولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی
علوم تجربی
2513
دبیر زبان انگلیسی
1 - زبانشناسی
2 - اصول و تئوریهای تدریس
3 - آزمونسازی
4 - روش تحقیق
زبان انگلیسی
2514
دبیر ریاضی
1 - مجموعه ریاضیات )ریاضی عمومی  معادلات دیفرانسیل  آمار و احتمال(
2 -آنالیز ریاضی، جبر ) 1 ( و آنالیز عددی ) 1 )
3 - اصول آموزش ریاضی
4 - خلاقیت ریاضی
ریاضی
2515
دبیر معارف اسلامی )فلسفه ومنطق(
1  اصول و فلسفه آموزش و پرورش
2 فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
3  منطق
4  فلسفه و کلام اسلامی
5  تاریخ فلسفه
فلسفه و منطق
2516 failha.com"nemone soalate--estekhdami+تالاوس
failha.com"nemone soalate--estekhdami+تالاوس
20یمادختسا تالاوس
20یمادختسا تالاوس
20
ادامه جدول شماره 1 -کد و عناوین خوشههای شغلی و مواد آزمون هریک از آنها
شغلها مواد آزمون نام خوشه کد خوشه
اموزگار ابتدایی
1 - اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
2 - روانشناسی پرورشی
3 - روانشناسی رشد
4 - روشها و فنون تدریس
5 - اندازهگیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
اموزگاری
2517
هنر اموز مکانیک
1 - آتشنشانی و کمکهای اولیه پزشکی و بقا در دریا
2 - اصول مکانیک دریایی
3 - ملوانی  مبانی هیدرولیک صنعتی
4 - محیطزیست دریایی
مکانیک 1
2518
هنر اموز ناوبری
1  آتشنشانی و کمکهای اولیه پزشکی و بقا در دریا
2  ملوانی و تخلیه و بارگیری
3  روش مخابرات بینالمللی دریایی
4  ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه
ناوبری
2519
هنر اموز کامپیوتر
1  ذخیره و بازیابی اطلاعات
2  برنامهنویسی پیشرفته
3  شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه
4  ساختمان دادهها
5  طراحی الگوریتم
6  پایگاه داده
کامپیوتر
2520
هنر اموز گرافیک
1  مبانی هنرهای تجسمی
2  عکاسی
3  طراحی و تصویرسازی
4  کارگاه گرافیک )خط در گرافیک، چاپ دستی، پایه و اصول صفحهآرایی(
5 کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک
گرافیک
2521
هنر اموز مکانیک خودرو
1  محاسبات فنی )استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک(
2  تکنولوژی سوخترسانی )بنزینی، دیزلی(
3  تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت
4  تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
مکانیک خودرو
2522
هنر اموز ساختمان
1  استاتیک و مقاومت مصالح
2  طراحی و اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی
3  اصول نقشهکشی و رسم آن به کمک کامپیوتر
4  تکنولوژی کارگاه قالببندی و آرماتور
5  نقشهبرداری ساختمان
ساختمان
2523
هنر اموز حسابداری
1  مفاهیم و روشهای آماری
2 اصول حسابداری 1 و 2
3 حسابداری شرکتها
4  حسابداری صنعتی
5  کاربرد کامپیوتر در حسابداری
حسابداری
2524
هنر اموز طراحی دوخت
1  الگو و دوخت
2  مبانی هنرهای تجسمی
3  طراحی اندام و رنگشناسی
4  علوم الیاف
5  تاریخ هنر ایران و جهان
6  تاریخ لباس
طراحی دوخت
2525
هنر اموز زراعی و باغی
1 حفظ و اصلاح نباتات
2  تولید محصولات زراعی و باغی
3  ماشینهای زراعی و باغی
4  گیاهشناسی
5  آب و خاک
زراعی و باغی
2526 failha.com"nemone soalate--estekhdami+تالاوس
failha.com"nemone soalate--estekhdami+تالاوس
21یمادختسا تالاوس
21یمادختسا تالاوس
21
ادامه جدول شماره 1 -کد و عناوین خوشههای شغلی و مواد آزمون هریک از آنها
شغلها مواد آزمون نام خوشه کد خوشه
هنر اموز صنایع چوب
1 خواص فیزیکی و مکانیکی چوب
2  خشک کردن و نگهداری چوب
3  محاسبات فنی صنایع چوب
4  تکنولوژی کارگاه و ماشینآلات چوب
5  نقشهکشی تخصصی صنایع چوب
صنایع چوب
2527
هنر اموز الکتروتکنیک
1  ریاضی مهندسی
2  تحلیل مدارهای الکتریکی
3  ماشینهای الکتریکی ) DC ، AC )
4  تکنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سیمپیچی
5  تأسیسات الکتریکی و کارگاه
6  PLC
الکتروتکنیک
2528
دبیر شیمی
1 شیمی فیزیک 1 و 2
2 شیمی معدنی 1 و 2
3 شیمی آلی 1 ، 2 و 3 و طیفسنجی
4 شیمی تجزیه 1 ، 2 و دستگاهی
شیمی
2529
کارشناس اقتصاد سلامت
1 اقتصاد خرد و کلان
2  آمار حیاتی و اپیدمیولوژی
3  اقتصاد سلامت
4  اصول خدمات بهداشتی
5  سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در ایران
کارشناس اقتصاد سلامت
2533
کارشناس تعالی سازمانی سلامت
1 اصول و مبانی کیفیت، تعالی و اعتباربخشی در نظام سلامت
2  اصول و مبانی مدیریت، برنامهریزی و رفتار سازمانی
3  سازمان و مدیریت نظام سلامت و بیمارستان
4  اقتصاد سلامت
5  کلیات خدمات بهداشتی و شاخصهای ارتقای سلامت
کارشناس تعالی سازمانی
سلامت
2535
منشی بخش
1  کدگذاری دادههای سلامت
2  مدارک پزشکی
3  آمار بیمارستانی و شاخصهای بهداشتی
4  اصطلاحات پزشکی
5  بیماریشناسی
منشی بخش
2536
مددکار بهداشتی و درمانی
1 - مبانی و نظریههای جامعهشناسی
2 - مبانی توانبخشی
3 -مددکاری اجتماعی
4 - آسیبشناسی اجتماعی
مددکار بهداشتی و درمانی
2537
کارشناس امور فنی صنایع
1  شیمی آلی
2  شیمی تجزیه
3 شیمی فیزیک
4  شیمی معدنی
5 - موازنه جرم و انرژی
کارشناس فنی صنایع
2538
کارشناس امور اقتصادی
1  مدیریت مالی
2  سرمایهگذاری و بازاریابی
3  اقتصاد خرد و کلان
4  ریاضیات و آمار
5  زبان تخصصی مالی و اقتصاد
کارشناس اقتصادی 1
2540
کارشناس بازرگانی داخلی
1  نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته
2  اقتصاد و تجارت بینالملل
3  مدیریت زنجیره تأمین
4  بازاریابی و مدیریت بازار
5  اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای بازرگانی
کارشناس بازرگانی
2541 failha.com"nemone soalate--estekhdami+تالاوس
failha.com"nemone soalate--estekhdami+تالاوس
22یمادختسا تالاوس
22یمادختسا تالاوس
22
ادامه جدول شماره 1 -کد و عناوین خوشههای شغلی و مواد آزمون هریک از آنها
شغلها مواد آزمون نام خوشه کد خوشه
کارشناس امور دینی
1  آشنایی با اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم
2  آشنایی با سند راهبردی ده ساله قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی
3  آشنایی با قواعد روخوانی و روانخوانی قرآن
4  آشنایی با مفاهیم و علوم قرآنی و آموزش تجوید
کارشناس امور دینی
2542
کارشناس ارتباطات و عملیات 2
1 فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبولانس و داروهای تجویزی از
راه ورید

2  اورژانسهای ترومایی و برخورد با

کتاب pdf نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ,95
نمونه سوالات و کتابچه pdf نمونه سوالات ازمون استخدامی دستگاههای اجرایی ,95
نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور,
pdf های نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی برای موبایل و کامپیوتر,
دانلود pdf نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر ,1395
نمونه سوالات کامل سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور ,95
دانلود نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور ,1395
دانلود فوری نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی فراگیر ,95
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی 95 + ,pdf
نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی تقریر نویس خوشه,

سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی

نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵ کلیک کنید

"

نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵ کلیک کنید

نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵ کلیک کنید


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی